Лейтон Яков Яковлев.

д-р мед. при Николае I. {Венгеров}