Маркович Богдан Афанас.

журналист и сост. учеб. по математ., с. Афан. Вас. Марковича (см.) и Марко-Вовчка (см. Маркович Мария Ал-дровна), р. в сер. 1850-х гг., † 1915 в СПб. {Венгеров}