Матарнови Егор Иванович

архитектор в службе Петра I с 1714 г., строил 2-й Зимний дворец. {Половцов}