Мисаил 1676 г. (I)

игум. Колмова Успенск. новгор. мон. {Половцов}