Морозов Георг. Фед.

проф. Лесн. инст., ред. "Лесн. журн.", "Изв. Имп. лесн. инст.", преп. стеб. сел.-хоз. курсов (СПб.) 1913 г. {Венгеров}