Набоков Марк Харалампиевич

живописец Канцелярии строен. и гоф-интенд. конт. при Екат. II, Павле I и Алек. I. {Половцов}