Обухов Иван Иванович

архитектор при Екат. II. {Половцов}