Обухов Петр Иванович

архитектор капитанск. ранга при Ек. II. {Половцов}