Олиц Петр Иванов.

на службе с 1730 г., ген.-аншеф; † 7 апреля 1771 г. {Половцов}