Осипов Александр Степанович (II)

1827 г., д. с. с., губернатор в Астрахани. {Половцов}