Панчулидзев Семен Давидович

губернатор симбирский при Александре I и Николае I; р. 1764 г. {Половцов}