Петерсон Иван Иванович

ген.-майор, и. д. обер-коменданта в крепости св. Елизаветы; в службе с 1744 г. (отец Ив. Петерсона, см.). {Половцов}