Рихтер Христофор Адамович фон

лифляндск. гр. губернатор с 1799—1802 г. (д. с. с. 1799 г.); в сл. с 1775 г., † 18?? (?). {Половцов}