Рудин Петр Георг

скульптор в СПб., швед, при Екатер. II (до 1779 г.). {Половцов}