Салери Иван Григорьевич

артиллерии ген.-майор (отст.); † на 81 г. от р. 1887 г. 10 февр. {Половцов}