Саварнимидзе Леонтий Яковлевич

ген.-майор, на Кавказе при Никол. I. Дополнение: Саварсемидзе (неверно Саварнимидзе), Леонтий Яковлевич. {Половцов}