Селенинов Семен Семенович

ген.-майор; † 29 авг. 1885 г. {Половцов}