Сенявин Ульян Иоакимович

(Синявин), 2-й директор строений у Петра I, ген.-майор при Екат. I; род. 167?, † 1740 г. {Половцов}