Серафим Кочепа

игумен Маркова витебского мон. (до 1751 г.). {Половцов}