Щербатова Евфимия Васильевна

супруга кн. Василия Петровича; † 1612 г. апр. 6. {Половцов}