Скворцов Александр Михаилович

отст. ген.-майор; † в ноябре 1885 г. {Половцов}