Станкович Дмитрий Михаилович

ген.-майор (в отст.); † 1855 г. 23 марта, 64 л. от роду. {Половцов}