Сухарев Федор Димитриевич

1779 г. ген.-майор (1809 г. в отст.). {Половцов}