Сукин Иван Иванович

1799 г. ген.-майор Преображен. п.; р. 1773 г. {Половцов}