Сулин Яков Никифорович

ген.-м. Донск. войска, с 1794 г.; 1799 г. в отст. ген.-лейтен. {Половцов}