Тихон 1593 г.

игумен Предтечева мон., в Устюге. {Половцов}