Тихон 1604—15 г.

игумен Предтечева мон., в Устюге. {Половцов}