Тихон 1666 г.

игумен Песоцкого мон. в Пскове. {Половцов}