Тихон (II) 1654—61 г.

строит.

Успен. мон. в г. Клину. {Половцов}