Томашевский Алексей Михайлович

ген.-майор, служил на Кавказе при Николае I. {Половцов}