Томилов Александр Иванович

ген.-майор при Никол. I, † 18?? г. {Половцов}