Тромбара Яков Антонович

архитектор, академик при Екатерине II (Giacomo Trombara Cavaliere Parmegiano е Architetto di S. M. J. Catarina II); p. 1750, † 1811 г. 18 февр. в СПб. {Половцов}