Уфимцев Петр Михайлов.

живописец ведомства партикулярн. верфи, при Ек. II; р. 1743 г. {Половцов}