Вителяро Николай Франц.

уч. пения; † на 66 г. от р. 26 марта 1887 г. {Половцов}