Вольф Сигизмунд Адам

вице-президент Юстиц-коллегии при Петре I, Екатер. I и Петре II (до 1730 г.). {Половцов}