Волков Николай Дмитриевич (I)

д. с. с., губернатор, при Алекс. I. Дополнение: Волков, Николай Дмитриев., 1802 г. вице-губернатор Литовской губернии, д. с. с. 16 дек. 1800 г., в службе 1764 г. {Половцов}