Волков Николай Дмитриевич (II)

д. с. с., губернатор при Алекс. I. {Половцов}