Захаров Иван Михайлович (II)

архитектор Канцел. строен.; р. 1710 г., служил при Елизавете Петровне и Екат. II. {Половцов}