Буткевич Николай Александрович

ген.-майор, † на 75 г. от роду, 20 февр. 1878 г. Новодев. мон. {Половцов}