Дашков Аполлон Андрев.

ген. от инф., сенатор 1807 г. {Половцов}