Ерикова Анна Алексеевна

корифея в балете на СПб. сцене при Александре I. {Половцов}