Френев Василий Семенович

1755 г. товарищ белгородск. губерн. {Половцов}