Гове Александр Петрович

генер.-майор, 1824 г. {Половцов} Гове, Александр Петрович генерал-майор при Ал. I (1824 отставн.). {Половцов}