Исаия 1547 г.

игумен Предтечева мон. (на Вятке?). {Половцов}