Кошкин Яков Захарьевич (II)

произведен в бояре 1480 г.; † 1511 г. {Половцов}