Лукаш Николай Евгениевич

генерал-майор, сенатор, с 1860 по 1868 г. {Половцов}