Нейман Павел Христианович

ген.-майор; † 6 апр. 1825 г. (Даты с надгр. надп. на Смолен. кл.). {Половцов}