Орлов Григорий Федорович

генерал-майор (брат князя Алексея Федоровича); † 1850 г. {Половцов}