Пущин Петр Павлович

ген.-лейт. р. 1806 г., † 1878 г. 9 авг. Дополнение: Пущин, Петр Павлов., генерал-майор, председатель Комисс. клинич. госпит., 77 л., † 11 авг. 1875 г. {Половцов}