Семенов Наум Семенович

маст. инструмент. дела при И. А. Худ., при Екат. II. {Половцов}